Διεύθυνση: Ανδρέου Γεωργίου 13, Περιοχή Φίξ, Θεσσαλονίκη. Τ.Κ. 54627

Email: scoanthessalonica@gmail.com 

Τηλέφωνo 1: +30 6985 686 127

Τηλέφωνο 2: +30 6985 687 126

Σταθερό Τηλ: +30 2314 002 769

Η Συναγωγή Εκκλησία Όλων Των Εθνών - Θεσσαλονίκης, λειτουργεί κάθε: 

Κυριακή 12:00 το μεσημέρι.

Αν θέλετε να μας επισκευθείτε, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, επικοινωνείστε μαζί μας μέσω email ή τηλεφωνήστε μας.